Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > RADIJATORI, BLOKOVI MOTORA, TRANSFORMATORI

AQUAL MA

OPIS

Vodorazrediva osnovna antikorozivna boja za metal koja se koristi u sistemu sa AQUAL BS  ili AQUAL emajl lakom za zaštitu metalnih radijatora, elektromotora, transformatora, odlivaka, blokova motora, traktora i poljoprivrednih mašine i slično.

OSOBINE I UPOTREBA

Film premaza se odlikuje odličnim antikorozivnim i  mehaničkim osobinama: tvrdoćom, elastičnošću, prijanjanjem. Nanosi se direktno preko prethodno pripremljene metalne podloge, odmašćene ili fosfatirane, potapanjem, oblivanjem i prskanjem (pneumatski ili airless). Razređuje se vodom. Preporučeni viskozitet za potapanje i  oblivanje je 20-30s DIN 4/20°C. Procenat vode za razređenje i viskozitet za nanošenje prskanjem zavise od prečnika dizne poštolja i pritiska.

SUŠENJE

Boja otvrdnjava sušenjem na vazduhu ili prinudno u peći na temperaturi 120-130°C za 30 min.

NIJANSA

Isporučuje se u beloj, crnoj, sivoj i oksid crvenoj nijansi.

POTROŠNJA

40-60 g/m² u zavisnosti od tehnike nanošenja i debljine nanetog sloja.