Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > RADIJATORI, BLOKOVI MOTORA, TRANSFORMATORI

EMAJL LAK

PITURIN_emajl_lak_za_rad.jpg

OPIS

Koristi se za zaštitu metalnih i drvenih površina u eksterijeru i enterijeru u sistemu sa osnovnim premazom na alkidnoj bazi.

OSIBINE I UPOTREBA

Odlikuje se dobrim mehaničkim svojstvima i otpornošću na atmosferilije, vodu, benzin, goriva i maziva. Nanosi se u 1-2 sloja preko osnovnog premaza postupkom prskanja, četkom ili valjkom. Razređuje se Uljanim razređivačem za pneumatsko nanošenje na viskoznost 18-23s, a za četku i valjak na 80-90s DIN 4/20°C .

SUŠENJE 

Premaz suši na prašinu za 2-3h, na dodir za 4-6h a potpuno za 24h pri temperaturi  20-25°C i vlažnost vazduha max. 65-75%. Premaz suši i prinudno na 80°C za 60 min.

NIJANSA

Isporučuje se u nijansama prema želji kupca.

POTROŠNJA

140-160 g/m².