Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > TEMPERATURNOOTPORNI PREMAZI

TERMOSAL 600-700 bogat cinkom

Opis

Temperaturno otporni jednoslojni antikorozivni etil-silikatni premaz za zaštitu metalnih površina izloženih temperaturama do 700°C. Upotrebljava se u sistemu sa završnim premazom TERMOSAL 600. Pogodan je za tretiranje izduvnih sistema kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, spoljašnjih obloga kotlova, fabričkih dimnjaka, kamini, kao i velikih metalnih konstrukcija i delova koji se izlažu visokim temperaturama. Naročito se primenjuje u uslovima kada se pored temperaturne otpornosti zahteva i dodatna zaštita od korozije (npr. prilikom morskog transporta premazanih metalnih delova).

Osobine i upotreba

Nanosi se pneumatski prskanjem u jednom sloju na prethodno očišćene i odmašćene metalne površini. Razređuje se Razredjivačem za Termosal 600 do radnog viskoziteta 18-23s DIN4 /20ºC. Maksimalna debljina suvog sloja je 50µm.

Sušenje

Vreme sušenja  na  dodir je 4-5h, potpuno je suv nakon 24h pri tamperaturi 20-25ºC i vlažnosti vazduha max. 75%.

Nijansa

Isporučuje se u sivoj boji.

Potrošnja 

200-250 g/m²  po sloju