Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > TEMPERATURNOOTPORNI PREMAZI

TERMOSAL 600

OPIS

Temperaturnootporni jednoslojni silikonski premaz za zaštitu metalnih površina izloženih temperaturama do 600°C kao što su: izduvni sistem kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, obloge kotlova, fabrički dimnjaci, kamini i slično.

OSOBINE I UPOTREBA

Premaz suši i umrežava na vazduhu.Nanosi se pneumatski prskanjem na prethodno očišćene i odmašćene metalne površinu, razređen Razredjivačem za Termosal 600 do radnog viskoziteta 18-23s DIN4 /20ºC. Debljina suvog filma premaza treba da bude maksimalno 25µm.

SUŠENJE

Vreme sušenja  na  prašinu je 20-25 min, potpuno je suv nakon 24h pri tamperaturi 20-25ºC ivlažnosti vazduha max. 70%.

NIJANSA

Isporučuje se u crnoj,srebrnoj i sivoj nijansi.

POTROŠNJA

80-100 g/m² po sloju.