Proizvodni program > MINERALNE POVRŠINE > INDUSTRIJSKI PODOVI

BETOKSAL KIT

OPIS

Dvokomponentni epoksidni  transparentni kit namenjen za nivelaciju betonskih podloga i ispunu dilatacionih fuga kao "kruta " veza.

OSOBINE I UPOTREBA

Odlikuje se visokom hemijskom otpornošću i izvanrednim mehaničkim osobinama. Poseduje odličnu otpornost na: abraziju,grebanje i udar. Odlikuje se izuzetnom tvrdoćom. Priprema se mešanjem komponenti u deklarisanom masenom odnosu A:B=9:1. Koristi se u kombinaciji sa kvarcnim peskom (komponenta C) u odnosu A:B:C=9:1:10. Nanosi se nalivanjem na impregniranu površinu i razvlačenjem ravnjačom. Kao impregnacija se koristi Betoksal impregnacija.

SUŠENJE

Suši za 24h pri temperaturi 15-25ºC i vlažnosti vazduha max. 65-75% nakon čega se može naneti Betoksal EPO pod ili PUR pod. Minimalna temperatura za rad je +13ºC.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost pripremljene smeše (pot life) je 30 min /20º C.

POTROŠNJA

1-1,2kg/m² za debljinu sloja od 1mm.