Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

EPOKSAL EPP

OPIS

Dvokomponentni epoksidni završni premaz  u sistemu sa osnovnim premazima Epoksal R EPO, Epoksal R EPO bogat cinkom ili Epoksal R EPO DS-MIOX za zaštitu metalnih mašina i opreme u industriji u veoma korozivnim uslovima primene,dalekovoda i drugo.

OSOBINE I UPOTREBA

Otporan je na dejstvo nekih kiselina, baza, soli  i organskih rastvarača. Poseduje odlične mehaničke karakteristike. Nanosi  se u 1-2 sloja preko osnovne boje debljine suvog filma premaza 40-50 µm, odnosno 70-80 µm u zavisnosti od namene. Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 100:25 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Razređivačem za epoksal do viskoznosti 50-60s DIN/4 /20°C za nanošenje četkom,  20-23s za nanošenje pneumatskim prskanjem ili 60-80s (ili bez razređivanja) za nanošenje airless postupkom.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 6-8h/20°C.

SUŠENJE

Suši na dodir za 6-8 sati , međuslojno sušenje je min.16h, a preporučuje se 24 h pri temperaturi  20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%.

NIJANSA

Isporučuje se u nijansama prema želji kupca.

POTROŠNJA  

180-200 g/m² po sloju.