Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

EPOKSAL R EPO BOGAT CINKOM

OPIS

Dvokomponentni epoksidni osnovni antikorozivni premaz bogat cinkom za zaštitu metalnih konstrukcija,dalekovoda, mostova kao i konstrukcija koje su duže izložene dejstvu atmosferilija.

 OSOBINE I UPOTREBA

Premazane površine se mogu zavarivati. Premaz je otporan na dejstvo nekih kiselina, baza, soli, organskih rastvarača, maziva i goriva. U sistemu sa završnim premazima: EPOKSAL EPP, EPOKSAL K EPP, TOP PUR AY,TOP PUR PU pruža izvanrednu i dugotrajnu zaštitu metalnih objekata u agresivnim uslovima. Nanosi se u jednom sloju, debljine 35-45 µm suvog filma  isključivo na peskarene metalne podloge. Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 100:10 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Razređivačem za epoksal do viskoznosti 50-60s DIN/4 /20°C za nanošenje četkom, a za nanošenje pneumatskim prskanjem na 20-23s.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

smeše A+B je 5-6h/20°C.

SUŠENJE

Potpuno je suv za 24h pri temperaturi  20-25°C i vlažnosti vazduha max.65-75%.

NIJANSA

Isporučuje se u oksid crvenoj i sivoj nijansi.

POTROŠNJA

220-250 g/m² .