Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

EPOKSAL R EPO DS-Miox

OPIS

Dvokomponentni epoksidni osnovni ili međuslojni antikorozivni premaz za zaštitu mostova, dalekovoda i drugih metalnih građevinskih konstrukcija, industrijskih mašina i opreme u agresivnim sredinama, u brodogradnji i sl.

OSOBINE I UPOTREBA

Otporan je na dejstvo nekih kiselina, baza, soli  i organskih rastvarača. Dobro prijanja na podloge od čelika i lakih metala.Nanosi se na potpuno čistu, odmašćenu i suvu podlogu,a u većini slučajeva, potrebno je podlogu peskariti.Upotrebljava se u sistemu sa završnim premazima EPOKSAL EPP, EPOKSAL K EPP, TOP PUR AY,TOP PUR PU.Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 100:20 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Razređivačem za epoksal do viskoznosti 50-60s DIN/4 /20°C za nanošenje četkom, 30-40s za nanošenje pneumatskim prskanjem ili 60-80s (ili bez razređivanja) za nanošenje airless postupkom. Premaz se lako nanosi u debelom sloju, u jednom nanosu: oko 80-100 μm pneumatskim prskanjem ili 120-150 μm četkom i airless prskanjem.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Smeše A+B je 6-8h/20°C.

SUŠENJE

Međuslojno sušenje je minimum 24h pri temperaturi  20-25°C i vlažnosti vazduha max.65-75%.

NIJANSA

Isporučuje se u oksid crvenoj i sivoj nijansi.

POTROŠNJA

340-360 g/m²  po sloju.