Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

EPOKSAL R EPO

OPIS

Dvokomponentni epoksidni osnovni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih građevinskih konstrukcija, mašina i opreme u industriji i drugih metalnih objekata  u agresivnim sredinama. Takođe, koristi se u sistemu sa alkidnim premazima za zaštitu teretnih vagona, metalnih  konstrukcija,građevinskih i rudarskih mašina.

OSOBINE I UPOTREBA

Otporan je na dejstvo nekih kiselina, baza, soli  i organskih rastvarača. Dobro prijanja na podloge od čelika i lakih metala.Nanosi se u 1-2 sloja na potpuno čistu, odmašćenu i suvu podlogu, a u većini slučajeva, potrebno je podlogu peskariti. Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 100:20 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Razređivačem za epoksal do viskoznosti 50-60s DIN/4 /20°C za nanošenje četkom, 20-23s za nanošenje pneumatskim prskanjem ili 60-80s (ili bez razređivanja) za nanošenje airless postupkom.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Smeše A+B je 6-8h/20°C.

SUŠENJE

Međuslojno sušenje je minimum 16h pri temperaturi  20-25°C i vlažnosti vazduha max.65-75%.

NIJANSA

Isporučuje se u oksid crvenoj i sivoj nijansi.

POTROŠNJA  

180-200 g/m²  po sloju.