Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

EPOLUX 2K

OPIS

Dvokomponentni epoksidni pigmentirani premaz bez rastvarača. Namenjen je za zaštitu betonskih i čeličnih rezervoara koji se koriste za skladištenje životnih namirnica i pijaće vode. Premaz je atestiran u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja, Beograd, na primarni kontakt sa životnim namirnicama.

OSOBINE I UPOTREBA

Otporan je na dejstvo nekih kiselina, baza, soli  i organskih rastvarača. Dobro prijanja na metalne i mineralne podloge. Premaz se lako nanosi u debljiinama do 100 µm suvog filma u jednom nanosu na vertikali, a na horizontali mogu veće debljine. Priprema se mešanjem komponenti u deklarisanom masenom odnosu A:B=2:1. Po potrebi, razređuje se jestivim etil-alkoholom max. do 5%. Nanosi se airlles postupkom.

SUŠENJE 

Suši nakon 24h kada se može naneti sledeći sloj, a eksploatacija je moguća posle 7 dana kada postiže potpuno hemijsko umreženje pri temperaturi 15-25ºC i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Minimalna temperatura za rad je +13ºC.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost pripremljene smeše (pot life) je 1,5-2h/20ºC.

NIJANSA

Proizvodi se u beloj boji.

POTROŠNJA Epoluxa 2K u zavisnosti od debljine filma:

debljina mokrog filma,

      µm

75

100

125

150

175

200

225

250

275

debljina suvog filma,

       µm

50

66

82

100

105

117

150

167

185

potrošnja,

   gr/m²

100

132

165

200

210

234

300

334

370