Proizvodni program > MINERALNE POVRŠINE > INDUSTRIJSKI PODOVI

IMPREGNACIJA ZA 2K BETOKSAL

OPIS

Dvokomponentna impregnacija na bazi epoksidne smole namenjena da duboko prodre u podlogu, ukloni vazduh sa površine i omogući prijanjanje narednog sloja. Zbog svoje polarnosti ostvaruje odličnu adheziju sa podlogom. Upotrebljava se isključivo kada se nanosi epoksidni pod.

OSOBINE I UPOTREBA

Podloga na koju se nanosi mora biti suva ,odmašćena , očišćena i hidroizolovana. Priprema se mešanjem komponenti u deklarisanom masenom odnosu. Nanosi se četkom i valjkom. Preporuka je da se nanosi u poslepodnevnim časovima kada su pore betona otvorenije.

SUŠENJE

Suši na dodir za 2-3h, a sledeći premaz se nanosi posle 24h pri temperaturi 15-25ºC i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Minimalna temperatura za rad je +13ºC.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost pripremljene smeše (pot life) je max. 4h/20ºC.

POTROŠNJA

150-250 g/m2 po sloju u zavisnosti od poroznosti podloge .