Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

TOP PUR AY

OPIS

Dvokomponentni poliuretanski pokrivni premaz za zaštitu autobusa, kamiona, dostavnih vozila, kontejnera, vagona, cisterni, nadvodnih delova plovnih objekata i slično.

OSOBINE I UPOTREBA

Premaz se odlikuje visokom hemijskom otpornošću i izvanrednim mehaničkim i estetskim osobinama.Premaz je otporan na dejstvo rastvora nekih kiselina, baza, soli i organskih rastvarača, atmosferske uticaje i temperature do 150°C.Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 100:25 neposredno pre upotrebe.Razređuje se Razređivačem za TOP PUR do viskoznosti 50-60 s DIN/4 (20°C) za nanošenje četkom ili 20-23 s za nanošenje pneumatskim prskanjem. Nanosi se u 1-2 sloja u zavisnosti od uslova eksploatacije.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 5-6 h/20°C.

SUŠENJE

Premaz suši na dodir za 4-6h, a potpuno za 24h pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%.

NIJANSA

Isporučuje se u nijansama prema želji kupca.

POTROŠNJA

150-160 g/m² po sloju.