Proizvodni program > PREMAZI ZA DRVO

PREMAZI ZA DRVO

DRVO KAO PODLOGA ZA BOJENJE

Priroda je podarila drvo, a ljudi ga koristi za oplemenjavanje životnog prostora. Nezaštićeno drvo kao prirodni materijal podložno je propadanju pod uticajem raznih vremenskih ili mehaničkih uticaja. Pre upotrebe drveta u enterijeru iliu eksterijeru  potrebno je drvene površine pravilno zaštititi i dekorisati, a da pri tome ne izgubi svoj prorodni izgled.

Pravilan izbor premaznog sredstva je od bitnog značaja. Mi Vam nudimo široku paletu svojih proizvoda kojima možete oplemeniti i zaštititi drvo i time mu produžiti vek trajanja kao i  mogućnost korisnicima da zadovolje sve  svoje zahteve.

Takođe, iz godine u godinu, kvalitet premaza za drvo smo poboljšavali  kako u zaštitnom i dekorativnom pogledu tako i u pogledu primene, a poslednjih godina smo sve veću pažnju posvetili i ekološkom aspektu primenjivosti i  eksplataciji premaza.

Nudimo boje i lakove za drvo proizvedene od najkvalitetnijih vrsta nitro-celuloze, poliuretanskih i alkidnih veziva rastvorenih u odgovarajućim rastvaračima  kao i na bazi vodorazredivih akrilatnih i poliuretanskih veziva. Da bi drvo bilo pravilno zaštićeno i trajalo dugi niz godina treba ga bojiti ili lakirati pri normalnim uslovima primene pri temperaturi od 20-250C i vlažnosti vazduha max. 65-75%, odnosno za vodorazredive boje max. 50-60% , dok vlažnost drveta sme biti max. 8-12%.

Osnovni principi pripreme drvenih površina za premazivanje

Reparacija starih, već premazanih drvenih površina

  1. Ako se radi reparacija lakom, stari premazi se moraju potpuno ukloniti  do čistog drveta, brušenjem.Za reparaciju pokrivnim premazima dovoljno je dobro brušenje brusnim papirom granulacije 120 -180.
  2. Obavezno ukloniti brusnu prašinu i nečistoće četkom ili usisivačem.
  3. Kod pokrivnih sistema moguće je posle brušenja starog premaza odmah naneti završne emajle bez nanošenja osnovne boje ukoliko je obrušena površina ravna i bez oštećenja. Obrada lakom zahteva nanošenje osnovnog laka, koji se posle sušenja brusi brusnim papirom granulacije 220-320.
  4. U slučaju prisustva manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), prethodno pripremiti kit za drvo, koji treba naneti špahtlom, poravnati i nakon sušenja obrusiti.
  5. Nanošenje sledećih slojeva pokrivnog premaza ili laka vrši se nakon potpunog sušenja prethodnog sloja, prema navedenim uputstvima za svaku vrstu premaza.

 Zaštita novih drvenih površina

  1. Suve drvene površine dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Dalja obrada se radi prema navedenim uputstvima za odabrani premaz.