Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > BRODOVI, PLOVNI OBJEKTI

BRODOVI, PLOVNI OBJEKTI

Kako obojiti brod ili čamac je najčešće pitanje sa dolaskom proleća.  Zaštita plovnih objekata, pontona, ukopanih rezervoara i slično je važan zadatak koji PITURA  uspešno rešava svojim proizvodima na bazi epoksida i poliuretana.

Preporučujemo Vam sisteme za antikorozivnu zaštitu i dekoraciju  podvodnih i nadvodnih delova plovnih objekata čime im se može obezbediti dugotrajnost kao i dobar izgled.