Proizvodni program > PREMAZI ZA DRVO > PARKET

PARKETOLIN PU

OPIS

Dvokomponentni poliuretanski  lepak namenjen za lepljenje parketa različitih dimenzija, pločica od prirodnog kamena, keramičkih pločica na betonske površine.

OSOBINE I UPOTREBA

Lepak je ekološki bez aditiva i rastvarača. Priprema se dodavanjem komponente B u posudu sa komponentom A u propisanom masenom odnosu i umešavanjem najbolje  električnom bušilicom sa spiralnim mešačem. Lepak na podlogu nanositi ravnomerno nazubljenom špahtlom. Parket se polaže na sloj lepka , pa se laganim guranjem i udaranjem učvrsti u mestu. Dalja obrada parketa (brušenje i lakiranje) se može nastaviti nakon 24h.

USLOVI RADA

Optimalna temperatura okoline, parketa, podloge i 2K PUR lepka za rad je 18-25˚C, a relativna vlažnost vazduha max. 65-75%. Vlažnost podloge sme biti maksimalno 2% , a parketa 8%. Minimalna temperatura za rad je 13ºC. Posle upotrebe alat prati etil acetatom.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Pripremiti samo onu količinu lepka koja se može upotrebiti za vremenski period od 30-40min po sastavljanju komponenata. Vreme upotrebe se smanjuje na većim temperaturama i većim sastavljenim količinama, a produžava se na nižim temperaturama i za manje sastavljene količine.

SUŠENJE

Suši za 24h, a potpuno hemijsko umreženje se postiže za 7 dana.

POTROŠNJA

0,8-1,2 kg/m² za nivelisane podloge.