Proizvodni program > MINERALNE POVRŠINE > LEPKOVI

PARKETOLIN PU

OPIS

Dvokomponentni poliuretanski lepak namenjen za lepljenje parketa različitih dimenzija, brodskog poda, pločica od prirodnog kamena, keramičkih pločica na betonske površine.

OSOBINE I UPOTREBA

Priprema se mešanjem komponenti u deklarisanom masenom odnosu A:B=3:1. U posudu sa komponentom A dobro umešati komponentu B električnom bušilicom sa spiralnim mešačem. Lepak na podlogu nanositi ravnomerno nazubljenom špahtlom. Parket se polaže na sloj lepka, a zatim se laganim guranjem i udaranjem učvrsti u mestu. Dalja obrada parketa se može nastaviti nakon 24h (brušenje i lakiranje).Vlažnost betonske podloge sme biti max. 2%, a parketa max.8%. Alat prati etil acetatom.

SUŠENJE

Suši nakon 24h, a eksploatacija je moguća posle 7 dana kada postiže potpuno hemijsko umreženje pri temperaturi 15 -25ºC i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Minimalna temperatura za rad je +13ºC.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost pripremljene smeše (pot life) je 30-40 min/20ºC. Pripremiti samo onu količinu lepka koja se može upotrebiti za ovaj vremenski period . Vreme upotrebe se smanjuje na većim temperaturama i većim sastavljenim količinama, a produžava se na nižim temperaturama i za manje sastavljene količine.

POTROŠNJA

0,8-1,2 kg/m² za nivelisane podloge.