Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > VAGONI VOZOVA, AUTOBUSI, KAMIONI

EPOKSAL R K EPO

OPIS

Upotrebljava se kao osnovni antikorozivni premaz u sistemu sa Epoksalom K EPP ili kao međusloj u sistemu sa Epoksalom R EPO bogat cinkom i Epoksalom EPP za zaštitu metalnih površina  izloženih stalnom ili povremenom dejstvu vode i vlage. U sistemu sa  premazima TOP PUR ili TOP PUR AY daje odličnu zaštitu u zagađenim industrijskim uslovima eksploatacije.

OSOBINE I UPOTREBA

Odlikuje se izvanrednim mehaničkim osobinama. Nanosi se 1-2 sloja na potpuno čistu, odmašćenu i suvu podlogu, a u većini slučajeva i peskarenu. Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 100:20 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Razređivačem za epoksal do viskoznosti 50-60s DIN/4 /20°C za nanošenje četkom, 20-23s za nanošenje pneumatskim prskanjem ili 60-80s (ili bez razređivanja) za nanošenje airless postupkom.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 6-8h/20°C.

SUŠENJE

Međuslojno sušenje je 24h pri temperaturi  20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%.

NIJANSA

Isporučuje se u tamnim nijansama.

POTROŠNJA

180-200 g/m² po sloju.