Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > VAGONI VOZOVA, AUTOBUSI, KAMIONI

PUR OSNOVNI AY

OPIS

Dvokomponentni osnovni premaz za zaštitu autobusa, kamiona, dostavnih vozila, kontejnera, vagona, cisterni, nadvodnih delova plovnih objekata itd.

OSOBINE I UPOTREBA

Premaz se odlikuje visokom hemijskom otpornošću i izvanrednim mehaničkim i estetskim osobinama. Premaz je otporan na dejstvo rastvora nekih kiselina, baza, soli  i organskih rastvarača, atmosferske uticaje i temperature do 150°C. Nanosi se u 1-2 sloja u zavisnosti od uslova eksploatacije.Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 100:10 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Razređivačem za TOP PUR do viskoznosti 50-60s DIN/4 /20°C za nanošenje četkom, a za nanošenje pneumatskim prskanjem na 20-23s.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 5-6h/20°C.

SUŠENJE

Suši na dodir za 4-6h a potpuno za 24 h pri temperaturi  20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%.

NIJANSA

Isporučuje se u sivoj nijansi.

POTROŠNJA

150-160 g/m²  po sloju.