Proizvodni program > MINERALNE POVRŠINE

MINERALNE POVRŠINE

PITURA svojim kupcima nudi široku paletu proizvoda za kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu i dekoraciju zidnih i podnih mineralnih površina: maltera, starih i novih betona, prirodnog kamena. Najčešće oblasti primene su: industrijske hale,skladišta, garaže, prostori za  proizvodnju i obradu hrane (prema HACCP standardu), zdravstvene ustanove,  mehaničarske radionice i slično.                                                                             

Kod zaštite mineralnih površina  premazima neophodno je znati:

- vrstu mineralne podloge koja se štiti,

- da li se mineralna površina  koja se štiti nalazi u enterijeru ili eksterijeru,

- stepen izloženosti: vremenskim, hemijskim, mehaničkim i temperaturnim uticajima.

Proizvodimo premaze za zaštitu betonskih podova, bazena, rezervoara i sličnih površina.                        

   Zavisno od stepena izloženosti, eksploatacije i namene mineralne površine,a posebno, betonski podovi se štite  jednokomponentnim premazima na bazi akrilata i dvokomponentnim premazima na bazi epoksida i  poliuretana. 

    U klasi jednokomponentnih premaza za zastitu mineralnih površina, premazi na bazi akrilata imaju prednost u odnosu na alkide ("ne žute"). Kod zaštite mineralnih površina u eksterijeru dvokomponentnim premazima prednost imaju poliuretani u odnosu na epokside zbog svoje UV postojanosti.

    Da bi mineralna podloga bila pravilno zaštićena i bila dugo u ekspoloataciji  treba raditi  pri normalnim uslovima primene pri temperaturi od 15-25ºC i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Ako je betonska podloga u pitanju mora biti hidroizolovana,vlažnost podloge sme biti max. 4%, nov beton star najmanje 28 dana, marke 30MB, a minimalna temperatura rada 13ºC. 

Osnovni principi pripreme mineralnih površina za zaštitu

Reparacija starih, već premazanih mineralnih površina

  1. Ako se radi reparacija, stari premazi,zaprljani i zamašćeni delovi  se moraju potpuno ukloniti  do čiste površine brušenjem.
  2. Ukloniti brusnu prašinu, sve nečistoće i labave delove.
  3. Naneti sredstvo za impregnaciju podloge za bolju prionljivost sledećeg sloja i popuniti pukotine i neravnine Epoksi kitom.
  4. Nanošenje sledećih slojeva pokrivnog premaza vrši  prema navedenim uputstvima za svaku vrstu premaza.

Zaštita novih mineralnih površina

  1. Podloga treba da je suva, ravna i bez pukotina. Nanošenje odabranog sistema proizvoda se vrši  prema navedenim uputstvima.