Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > POLJOPRIVREDNE I GRAĐEVINSKE MAŠINE

POLJOPRIVREDNE I GRAĐEVINSKE MAŠINE

Traktori, kombajni, priključne mašine, kranovi, rovo-kopači i druge poljoprivredne i građevinske mašine zahtevaju premaze visokog kvaliteta zaštite da bi trajale dugi niz godina pri čemu je veoma bitan i dekorativni efekat premaza.

Premazi koji se primenjuju za zaštitu i dekoraciju ovih mašina treba da ispunjavaju sledeće važne zateve:

-dobra adhezija i dobra pokrivna moć,

-odlična mehanička otprnost na udare, habanje i slično,

-dobra hemijska otpornost na veštačka đubriva, ulja, maziva, goriva,

-brzo sušenje,

- visok sjaj,

-velika elastičnost.

Proizvodimo jednokomponentne i dvokomponentne premaze na bazi rastvarača i na vodenoj bazi.