Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

Zaštita dalekovoda, mostova, releja, nosača trafoa, stubova za rasvetu, montažnih konstrukcija, kontejnera, cisterni i ostalih čeličnih konstrukcija kao i delova izrađenih od lakih metala i pocinkovanih čeličnih površina je kompleksan i ozbiljan zadatak. PITURA  proizvodi široku paletu jednokomponentnih i dvokomponentnih proizvoda i njihovu kombinaciju za antikorozivnu i dekorativnu zaštitu metalnih konstrukcija. Možemo vam ponuditi kvalitetne premaze iz svog asortimana kao i izbor najoptimalnijeg sistema zaštite.