Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > TEMPERATURNOOTPORNI PREMAZI

TEMPERATURNOOTPORNI PREMAZI

Koriste se kao jednoslojni antikorozivni premazi za zaštitu metalnih površina izloženih povišenim temperaturama (200-600°C) kao što su: izduvni sistem kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem, obloge kotlova, fabrički dimnjaci, cevovodi, kamini i sl. Odlikuju se veoma dobrom termootpornošću i mehaničkim karakteristikama.