Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > ČELIČNE KONSTRUKCIJE I LAKI METALI

AUTOREPARATUR

Autoreparatur_preview.jpg
  • Autoreparatur_preview.jpg

OPIS

Koristi se kao završna boja u sistemu za repariranje putničkih automobila, kamiona, traktora i drugih metalnih površina u metalnoj industriji.

OSOBINE I UPOTREBA

Autoreparatur pripada grupi proizvoda najvišeg kvaliteta. Film se odlikuje visokim sjajem i pokrivnom moći, izvanrednim razlivanjem i mehaničkim svojstvima: tvrdoćom, elastičnošću, prijanjanjem i otpornošću na atmosferilije u svim klimatskim uslovima primene. Nanosi se u 1-2 sloja preko osnovne boje ili međusloja ili direktno na prethodno pripremljene metalne podloge, postupkom prskanja (pneumatski, elektrostatski ili airless) ili četkom. Razređuje se Autoreparatur razređivačem : za pneumatsko i elektrostatsko nanošenje na viskoznost 18-23s, za airless na 70- 80s, a za nanošenje četkom na 60-70s DIN 4/20°C .

SUŠENJE

Suši na prašinu za 1-2h, na dodir za 2-4h, a potpuno za 24h pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 65-75%. Prinudno suši na 80°C za 30-60 min.

NIJANSA

Isporučuje se u nijansama prema želji kupca.

POTROŠNJA

150-160 g/m² po sloju.