Implementacija standarda ISO 27001

Informacija nije samo postala lako dostupna već i veoma “ugrožena” usled zloupotrebe novih tehnologija..

U procesu smo implementacije sistema zaštite i bezbedosti informacija ISO 27001, koji pruža uverenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste  i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Do sada smo uspešno uveli standarde:

ISO 9001 -  Sistem menadžmenta kvalitetom.

ISO 18001 - Sistem upravljanja zastitom zdravlja i bezbednoscu na radu

ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine