Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > BRODOVI, PLOVNI OBJEKTI

BRODOLUX poliuretanski premaz za nadvodni deo

061_PITURA_Brodolux_poliuretanski_nadvodni.jpg

OPIS

Dvokomponentni završni poliuretanski premaz za zaštitu čeličnih konstrukcija u brodogradnji, nadvodnih i unutrašnjih delova čamaca i brodova. Upotrebljava se u sistemu sa osnovnim premazom Brodoprimer epoksidnim premazom za nadvodne delove. Može se upotrebljavati i za zaštitu poliesterskih čamaca direktnim nanošenjem na površinu koja se štiti.

OSOBINE I UPOTREBA

Premaz se odlikuje visokom hemijskom otpornošću i izvanrednim mehaničkim i  estetskim osobinama. Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 4:1 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Brodolux razređivačem za poliuretanske premaze  do radnog viskoziteta u zavisnosti od načina nanošenja. Nanosi se u prskanjem, četkom ili valjkom u 2 sloja preko prethodno pripremljene površine, čiste, suve, odmašćene, obrušene i premazane osnovnim premazom

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 4-6 h/ 20°C.

SUŠENJE

Međuslojno sušenje je 24 sata, potpuno je suv za 24 sata pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 75%. Potpunu fizičko-hemijsku otpornost postiže posle 7 dana.

NIJANSA

Isporučuje se u plavoj i beloj nijansi.

POTROŠNJA

150-160 g/m² po sloju.