Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > BRODOVI, PLOVNI OBJEKTI

BRODOPRIMER epoksidni premaz za nadvodni deo

063_PITURA_Brodoprimer_epoksidni_nadvodni.jpg

OPIS

Dvokomponentni epoksidni antikorozivni osnovni premaz za zaštitu čeličnih konstrukcija u brodogradnji, nadvodnih i unutrašnjih delova čamaca i brodova. Upotrebljava se u sistemu sa završnim premazom Brodolux poliuretanski premaz za nadvodni deo. Dobro prianja na podloge od čelika i lakih metala.

OSOBINE I UPOTREBA

Otporan je na dejstvo nekih kiselina, baza, soli  i organskih rastvarača. Priprema se mešanjem komponenti  A i B u težinskom odnosu 5:1 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Brodoprimer razređivačem  za epoksidne premaze za nadvodni deo, do radnog viskoziteta u zavisnosti od načina nanošenja. Nanosi se prskanjem pneumatski ili airlessom u 1-2 sloja na potpuno čistu odmašćenu, obrušenu i suvu podlogu, a u većini slučajeva, potrebno je podlogu peskariti.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 6-8h/ 20°C.

SUŠENJE

Međuslojno sušenje je minimum 16 sata pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 75%.

NIJANSA

Isporučuje se u oksid crvenoj i sivoj nijansi.

POTROŠNJA  

180-200 g/m² po sloju.