Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > BRODOVI, PLOVNI OBJEKTI

BRODOLUX epoksidni premaz za podvodni deo

060_PITURA_Brodolux_epoksidni_podvodni.jpg

OPIS

Dvokomponentni  završni premaz  na bazi borovog katrana namenjen za zaštitu podvodnih metalnih površina plovnih objekata izloženih stalnom ili povremenom dejstvu slatke ili slane vode. Upotrebljava se u sistemu sa osnovnim Bridoprimer epoksidnim premazom za podvodni deo.

OSOBINE I UPOTREBA

Premaz se odlikuje se izvanrednim mehaničkim osobinama. Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 4:1 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Brodolux razređivačem za epokside za podvodne delove, do radnog viskoziteta u zavisnosti od načina nanošenja. Nanosi se u prskanjem, četkom ili valjkom u 2 sloja preko osnovnog premaza.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 6-8h na 20°C.

SUŠENJE

Međuslojno sušenje je minimum 16-24 sata, potpuno suv za 24 sata pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 75%, a potpunu fizičko-hemijsku otpornost postiže posle 7 dana (spreman za eksploataciju).

NIJANSA

Isporučuje se u crnoj boji.

POTROŠNJA  

160-180 g/m² po sloju