Proizvodni program > PREMAZI ZA METAL > BRODOVI, PLOVNI OBJEKTI

BRODOPRIMER epoksidni premaz za podvodni deo

064_PITURA_Brodoprimer_epoksidni_podvodni.jpg

OPIS

Dvokomponentni antikorozivni osnovni premaz na bazi borovog katrana namenjen za zaštitu podvodnih metalnih površina plovnih objekata izloženih povremenom ili stalnom dejstvu slatke ili slane vode. Upotrebljava se u sistemu sa završnim premazom Brodolux epoksidnim premazom za podvodni deo.

OSOBINE I UPOTREBA

Premaz ima odličnu adheziju na čelik, dobru pokrivnost  i izvanredne mehaničke osobine. Priprema se mešanjem komponenti A i B u težinskom odnosu 5:1 neposredno pre upotrebe. Razređuje se Brodoprimer razređivačem za epokside za podvodne delove, do radnog viskoziteta u zavisnosti od načina nanošenja. Nanosi se prskanjem, četkom ili valjkom u 2 sloja na potpuno čistu, odmašćenu, obrušenu i suvu podlogu, a u većini slučajeva i peskarenu.

VREME UPOTREBLJIVOSTI

Upotrebljivost smeše A+B je 6-8h/20°C.

SUŠENJE

Međuslojno sušenje je minimum 16 -24sata pri temperaturi 20-25°C i vlažnosti vazduha max. 75%.

NIJANSA

Isporučuje se u crnoj, sivoj i oksid crvenoj nijansi.

POTROŠNJA  

180-200 g/m² po sloju.